Üres

Összesen: 0 Ft

Általános szerződési feltételek

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hafem.hu weboldalon található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 
A Szolgáltatást minden jogképes természetes (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webáruház szolgáltatásait jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezők jogosultak igénybe venni, Magyarország területén amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre.

A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött elektronikusszerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Kereskedő azt nem iktatja és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Elérhetőségek:

Haba Vilmos e.v. Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 426 3792 Hívható: Hétfő-Péntek 08:00 - 18:00 óra között, Szombat-Vasárnap 09:00-11:00 óra között.

Cím: H-9029 Győr, Ladik u. 9/A.

E-mail: info@hafem.hu

Honlap: www.hafem.hu

Regisztráció

A regisztráció nem kötelező! A főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A Kereskedőt a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megrendelés

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk!  Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Minimális rendelési mennyiség: A megrendelt termékek vételárösszege el kell érjék a szállítási és kezelési költség összegét. Jelen esetben ez 2.000 Ft. azaz kettőezer Ft.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Kereskedő a Megrendelőtől csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Kereskedőt a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kereskedő a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Kereskedő ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Szállítási és fizetési feltételek

A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a kereskedő a megrendelőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolás után a megrendelést követő 1-7 munkanapon belül megrendelés során jelzett szállítási címre házhoz szállítja, saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha a várható szállítási időpont meghaladja a 7 napot a termék megrendelésének beérkezése után telefonon vagy e-mailen tájékoztatjuk erről. Ha a későbbi szállítási idő nem megfelelő akkor a megrendelést módosítjuk vagy töröljük. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Kereskedőt nem kötelezik. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A fuvardíjat a Megrendelő viseli.

A termékek minimális fuvardíja bruttó:   2.032 Ft-tól (Kettőezerharminckettő forinttól) a csomag súlyától függően emelkedően Magyarország területén. Utánvételes csomag esetén egyöszegű pótdíj is kerül felszámításra, amely bruttó: 500 Ft. (ötszáz forint). Szállítási tarifákról bővebben a Szállítási feltételek menüpont alatt  http://hafem.hu/szallitasi-feltetelek érhető el. Jelenlegi határozatlan ideig tartó promóciónk keretében a bruttó 40.000 Ft feletti, előre átutalásos temék rendelés esetén a kiszállítás Magyarország területére INGYENES! Egyes akcióban jelölt termékek szállítási díja előre átutalásos fizetésnél szintén INGYENES!

A Haba Vilmos e.v. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést követően utólagosan változtasson a fuvardíjon a Megrendelővel egyeztetve. A számlában feltüntetésre kerül a fuvardíj oly módon, hogy a termékek bruttó vételára megemelkedik a fuvardíj összegével. A fenti kondíciók a termékek kiszállítására vonatkozik, a termékek esetleges felszerelésére, üzembe helyezésére, karbantartására nem. A termékek üzembe helyezéséről, felszereléséről, karbantartásáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia. Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Kereskedő becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Kereskedőnek nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni). De bizonyos esetekben (ez függ a termékek súlyától és méretétől és a kiszállítás címétől) a Kereskedő eltekinthet a külön-külön házhozszállítási díjtól, de ezt az ügyfélszolgálattal kell egyeztetni. A kereskedő a fuvardíj változtatásának jogát fenntartja. A Megrendelő a fentiektől (saját szállítóeszköz vagy szállítmányozó cég igénybevétele) eltérő egyéb szállítási módokat is igénybe vehet. A kereskedő tájékoztatja a Megrendelőt, hogy ezen egyéb szállítási módok igényevétele esetén a fenti fuvardíj nem alkalmazható.

A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Kereskedő a Megrendelőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Kereskedő a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, de lehetőség van előre utalást is kérni ez esetben vegye fel a kapcsolatot az elérhetőségeken az ügyfélszolgálattal.

A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén azt átvenni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Kereskedőnek nem áll módjában elfogadni.

Elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.

Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon a fentebb említet elérhetőségeken. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:

A vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A Kereskedő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a Megrendelő által kifizetett teljes vételárat, valamint a szállítás legkedvezőbb formáját megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban vásárlónak kell gondoskodnia. (A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.) A vásárló kérésére, kollégáink készséggel gondoskodnak a visszaszállítás lebonyolításáról, ügyfeleink ilyen irányú igényeiket ügyfélszolgálatunkon írásban jelezhetik. Ebben az esetben, a visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a Futárszolgálat mindenkori díjszabása az irányadó.

Amennyiben nem kívánják a futárszolgálat visszaszállítási szolgáltatását igénybe venni, úgy a reklamált terméket személyesen, vagy valamely futárszolgálattal, vagy postai úton juttassa vissza az irodánkkal történt egyeztetést követően. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Haba Vilmos e.v. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszafizeti a vásárlás során megegyező fizetési módon. A kereskedő mindaddig visszatarthatja az áru árának visszafizetését, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a vevő bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (pld. Víztisztítók szűrői, egyes tusfejek.)

Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló (Ptk. 685.§ e pont; Ptk. 305. § -311/A-ig; ) és a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt, 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint 270/2020. (VI. 12.) és a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A garanciát minden termékre a gyártó vállalja. A termékhez külön garancia jegyet adunk. Amennyiben a termékhez nem tartozik külön garanciajegy, úgy az általunk kiállított számla egyben garanciajegyként is szolgál. Bizonyos termékeknél csak akkor érvényesíthető a garancia ha a gyártó cég vagy megbízottja végzi el az üzembe helyezést. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztó valamely fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért:
További információkért kattintson a linkekre!

Egyebek

A Haba Vilmos e.v. információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Kereskedő a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Kereskedő a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Kereskedő alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Kereskedő a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Kereskedő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Kereskedő áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Megrendelő a Kereskedőtől vagy Kereskedő megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) a Kereskedő által kiállított számlán szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti. A Megrendelő kijelenti, hogy a kereskedő tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 

Győr, 2023.06.30.